Комплексно  почистване                                  10  лв.