Комплексно  почистване                                  20  лв.