Комплексно  почистване                                  15  лв.